Mikroregion Frydlantski
11 stycznia 2005 roku we Frydlancie w Czechach doszło do podpisania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Powiatem Lwóweckim reprezentowanym przez Starostę Lwóweckiego Henryka Kuleszę a Mikroregionem Frydlantskim, w imieniu którego występował jego Przewodniczący - Petr Pávek. W skład Mikroregionu Frydlantskiego wchodzi 18 gmin z terenu Libereckiego Kraju. Trzy gminy z terenu Mikroregionu Frydlantskiego i trzy gminy Powiatu Lwóweckiego prowadzą już współpracę partnerską: Gryfów Śląski i Raspenava, Lubomierz i Jindřichovice pod Smrkem oraz Mirsk i Nové Město pod Smrkem. W 2004 roku kontakty z gminą Heřmanice nawiązało sołectwo Sobota.
 
 
                                             Wspópraca z miastem Frydlant
 
 
 
 
Delegacja Powiatu Lwóweckiego 18 września 2007 roku na zaproszenie Burmistrza Frydlantu- Dana Ramzera odbyła wizytę roboczą poświęconą przygotowaniu umowy o współpracy partnerskiej miedzy Miastem Frydlant a Powiatem Lwóweckim. W czasie wizyty delegacja przeprowadziła rozmowy nt. płaszczyzn współpracy między stroną polską a czeską. Ustalono że przyszłe porozumienie będzie obejmowało współpracę w zakresie:

W czasie spotkania rozmawiano również o wspólnej realizacji projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych. Wizytę zakończono wspólnym spacerem po ulicy Zamkowej w Frydlancie remontowanej z środków Interreg IIIa. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, obie strony liczą na to, że wspólna realizacja projektów przyczyni się do poprawy życia mieszkańców terenu przygranicznego. Ze strony polskiej w wizycie brali udział: Starosta Lwówecki - Artur Zych, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych – Marek Makowski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji – Piotr Szymański.