Miasto Hnusta
Partnerstwo z miastem Hnusta (Słowacja)

W czerwcu 2009 roku powiat nawiązał partnerskie stosunki ze słowackim miastem Hnusta. Podpisane przez obie strony porozumienie zakłada bezpośrednie kontakty instytucji samorządowych poprzez współpracę i wymianę lokalnych doświadczeń w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, funkcjonowania administracji i wspierania inicjatyw samorządowych i społecznych. Miasto Hnusta położone jest w centralnej części Słowacji pomiędzy Rimavską Sobotą a Tisovcem. Liczy ok. 7 500 mieszkańców.