Świadczenie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej!
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Lwówku Śląskim informuje o możliwości uzyskania świadczenia 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej. Szczegóły dostępne pod linkiem: Świadczenie 500+