Sesja Rady Powiatu
OGŁOSZENIE w sprawie zwołania XIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 27 LISTOPADA 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śl., Al. Wojska Polskiego 25A.

Początek sesji godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
 
 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Wystąpienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kwestii możliwości rozwoju i modernizacji sieci dróg na terenie Powiatu Lwóweckiego:
  • dyskusja.
 5. Przerwa w obradach.
 6. Drogi powiatowe – utrzymanie i remonty:
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 8. Przerwa w obradach.
 9. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 10. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 11. Sprawy różne i organizacyjne.