MISTRZOSTWA POLSKI MOS-ów!
W dniach 12, 13 czerwca 2015 r. odbędzie się III Finał MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH W PIŁCE NOŻNEJ NA „ORLIKU” LWÓWEK ŚLĄSKI 2015.

Gospodarzem i organizatorem rozgrywek sportowych jest Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, którego integralną część stanowi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, natomiast współorganizatorem jest Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „PŁAKOWICE”. Pomysłodawcami i bezpośrednimi koordynatorami są Jolanta i Tomasz Gałuchowie, pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Głównym celem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Do celów szczegółowych zaliczamy rozwijanie zainteresowania sportem, kształtowanie dyscypliny i autokontroli, budowanie prawidłowych więzi oraz promowanie zdrowego stylu życia. Aby w pełni realizować wymienione wyżej cele, zachęcamy młodzież do udziału w rozgrywkach sportowych, które stwarzają możliwość prowadzenia działań socjoterapeutyczno – resocjalizacyjnych.

 


Do turnieju III edycji zgłosiło się 41 drużyn z całej Polski. Regionalne rozgrywki odbyły się w dniach 6.04. – 31.05.

Do finału zakwalifikowały się wymieniowe niżej ośrodki:
  1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. św. Jana Bosko w Strzelnie.( KUJAWSKO-POMORSKIE ).
  2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach.( ŚLĄSKIE ).
  3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie. ( POMORSKIE).
  4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej. ( MAZOWIECKIE )
  5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach.( MAŁOPOLSKA ).
  6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach. ( DOLNOŚLĄSKIE ).
  7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu. ( MAZOWIECKIE ).
  8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim. ( DOLNOŚLĄSKIE )

Głównymi sponsorami są FUNDACJA POLSKA MIEDŹ i STAROSTWO POWIATOWE W LWÓWKU ŚLASKIM.