Sport w gryfowskim ZSOiZ niejedno ma imię …
 Od początku istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, rozwój kultury fizycznej odgrywał, oczywiście poza sfera edukacji, istotna rolę w procesie wychowawczym naszych uczniów. Na przestrzeni ponad 20 ostatnich lat, osiągnęliśmy wiele znaczących sukcesów, tak na szczeblu powiatu lwóweckiego, jak również województwa dolnośląskiego (wcześniej jeleniogórskiego) w różnych dyscyplinach sportowych; m.in. w lekkoatletyce, piłce nożnej, czy innych grach zespołowych. W ostatnim czasie, naszą „koronną” dyscypliną stał się tenis stołowy. Właśnie w niej, jesteśmy organizatorami Mistrzostw Powiatu Lwóweckiego Szkół Ponadgimnazjalnych, a także innych turniejów. Z grona naszych uczniów wywodzą się ich zwycięzcy. Szczególnie wiele sukcesów jest udziałem dwóch Krzysztofów – Szczerbickiego i Kusiakiewicza z klasy III Technikum Informatycznego.
Zwieńczeniem działalności sportowej w gryfowskim ZSOiZ w roku szkolnym 2013/2014 był „Dzień Sportu”. Impreza o charakterze sportowo-reakreacyjnym, zorganizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego, przy aktywnej pomocy innych naszych pedagogów, wspierana była też przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ – „Homo viator”, Uczniowski Klub Sportowy, a także Szkolne Koło Cyklistów.
 

3 czerwca bieżącego roku, stadion sportowy przy ulicy Lwowskiej 40, należący do Firmy „Matusewicz Budowa Maszyn S.J.”, stał się przez kila godzin swoistym centrum sportu gryfowskiego. Celem powyższej imprezy było zachęcenie uczniów ZSOiZ w Gryfowie Śląskim do współdziałania i współzawodnictwa poprzez uczestnictwo w konkurencjach rekreacyjno-sportowych, a także pozwoliła ona na stworzenie możliwości do odpoczynku od obowiązków szkolnych. Traktowaliśmy to przedsięwzięcie, jako alternatywną formę „nauki na boisku”. Nasi wychowankowie mieli niepowtarzalną okazję do pełnienia w tym dniu wielu ról społecznych, takich jak współorganizatora, zawodnika, jak również kibica.
 

Ważną funkcje wychowawczą spełniały również działania umożliwiające kreacje świadomej dyscypliny a przede wszystkim brania odpowiedzialności za realizację podejmowanych działań.
 
      

Uczestnictwo w zawodach umożliwiło uatrakcyjnienie codziennej aktywności ruchowej, jak również dało okazję do nieskrępowanej i spontanicznej radości, wypływającej z uczestnictwa w grach i zawodach.

Dla podkreślenia znaczenia „Dnia sportu”, współzawodnictwo klas, jak również nauczycieli-wychowawców, zostało poprzedzone odczytaniem „Ody do sportu”, a przede wszystkim uroczystym wciągnięciem flagi olimpijskiej na maszt, a następnie radosnym przemarszem zorganizowanej grupy z dziedzińca szkolnego na stadion sportowy.
 
      

Współzawodnictwo uczniów i klas ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim poprzedziła zabawa dla wychowawców-„przebijanie balonów”. Zawodnicy poruszali się po wyznaczonym terenie, mając przyczepione do kostek po dwa balony. Zabawa polegała na eliminacji balonów przeciwnika. Zwycięzcą została pani prof. Ewelina Sandała - wychowawca kl. I Technikum Informatycznego.
 

W głównej części imprezy, klasy reprezentowane przez wieloosobowe zespoły, rywalizowały w takich dyscyplinach sportowych jak: „Rowerowy tor przeszkód”, „Rzut siłacza”, „Bieg sztafetowy”, „Zwinnościowy tor przeszkód”, „Zwiedzamy Europę czyli umiejętność ustawiania namiotu”, „Sport to zdrowie-gry rekreacyjne”, „Wyścig rydwanów czyli sztafeta z taczką”, ”Rzuty karne na czas”, czy też takie działania praktyczno- ruchowe jak porządkowanie Ziemi. Ważnym elementem współzawodnictwa były działania teoretyczno-intelektualne takie jak min: przyporządkowanie państw i stolic w Unii Europejskiej, znajomość zasad ekologii, bezpieczeństwa w poruszaniu się rowerzystów na drogach, czy też umiejętność przypisania znanym sportowcom uprawianych przez nich dyscyplin sportowych. Atrakcyjną formą współzawodnictwa, wzbudzającą wiele emocji, były turnieje w piłce nożnej i piłce siatkowej. Przyniosły one niekwestionowany sukces dwóm klasom. Pierwsze miejsce w obydwu dyscyplinach zajęła klasa trzecia Technikum Inforamtyczno-Hotelarskiego, Zaś drugie miejsce było udziałem klasy pierwszej Technikum Inforamtycznego. W pozostałych grach i zawodach, pozycję szkolnego „dominatora sportowego” potwierdziła klasa III T. Dwa pozostałe miejsca wywalczyły:
W trakcie imprezy, mieliśmy okazję skorzystać z atrakcji pikniku grillowego, zorganizowanego przez Rade Rodziców. Na zakończenie „Dnia Sportu” jego uczestnicy, a przede wszystkim zwycięzcy, zostali wyróżnieni przez Dyrekcję Szkoły dyplomami, medalami, pucharami, jak również słodyczami. Zwieńczeniem radosnej zabawy sportowej był Rajd Rowerowy, zorganizowany przez Szkolne Koło Cyklistów, z jego prezesem –uczniem klasy II Technikum Informatycznego – Kamilem Romanowskim. Kilkunastu uczniów wraz z nauczycielami, w tym opiekunem koła – panem profesorem Arakadiuszem Cichoniem, udali się na malowniczą trasę wzdłuż zalewu na rzece Kwisie, i po Pogórzu Izerskim. Pnad 40 kilometrowa wycieczka zakończyła się przed Budynkiem Głównym gryfowskiego ZSOiZ. Uczestnicy rajdu z wielka ochotą umawiali się na kolejne eskapady turystyczno-rekreacyjne, już w nowym roku szkolnym.
 
 Atrakcyjnym dopełnieniem przedsięwzięć sportowych były wyjazdy w styczniu bieżącego roku na łyżwy i kręgle do Zgorzelca.

W naszych działaniach sportowo-rekreacyjnych, nie zapominamy o przyszłych uczniach … Pani prof. Ewelina Szandała wraz z naszą młodzieżą, zorganizowała w lutym 2014 roku atrakcyjne a zarazem żartobliwe gry i zabawy sportowe w Przedszkolu Miejsko-Gminnym w Gryfowie Śląskim, czym wzbudziła niekłamany entuzjazm ze strony dzieci.

Jesteśmy przekonani, że sport, turystyka i rekreacja będą również w następnych latach okazją do rozwoju zainteresowań naszych uczniów w zakresie kultury fizycznej.