Sesja Rady Powiatu
ZAPRASZAMY na XLI SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się 30 maja 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25 A w Lwówku Śl.

Początek sesji godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego:
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja.
 5. Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego:
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja.
 6. Przerwa.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 8. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 9. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
 10. Sprawy różne i organizacyjne.