DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
             Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur
na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały
Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”).
Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.
Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail is@powiatlwowecki.pl do dnia 6 lutego 2014 roku.
Pliki powiązane z artykułem:
zaproszenie dla przedstawicieli do komisji konkursowej.pdf (825)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional