DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Zapraszamy na XXXVII SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim,
Al. Wojska Polskiego 25 A w Lwówku Śl.

Początek sesji godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników przepisów prawa budowlanego:
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja.
 6. Informacja Zarządu Powiatu Lwóweckiego o projektach realizowanych przez Powiat Lwówecki z udziałem środków europejskich i środków pozyskanych z innych źródeł w latach 2010 – 2013:
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja.
 7. Przerwa.
 8. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 9. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 10. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
 11. Sprawy różne i organizacyjne.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional