DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Budżet Powiatu na 2014 rok przyjęty
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2014 rok był głównym tematem Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 30 grudnia 2013 roku w siedzibie Starostwa.

 

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady, a po powitaniu odbyła się cześć Sesji poświęcona budżetowi. Prezentację (opublikowana na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl) zawierającą najważniejsze informacje o projektowanym budżecie przedstawił skarbnik – Bogdan Jurczak. Z proponowanych wydatków budżetowych na 2014 rok najwięcej kontrowersji wzbudził zamiar dokończenia remontu budynku przy ul. Szpitalnej 4 celem przeniesienia siedziby Starostwa. W obecnej siedzibie, będącej własnością Gminy, burmistrz wypowiedział umowę użyczenia. W rezultacie w wyniku wielogodzinnej dyskusji przesunięto część środków z tej pozycji na remonty dróg i uzupełnienie sprzętu medycznego w PCZ.

W trakcie Sesji radni przyjęli budżet na 2014 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2023. , uchwalili plany pracy Komisji Rady na 2014 rok, przyjęli uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, które będą wręczane na kolejnej sesji. Radni podjęli również uchwały w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej, po rezygnacji dotychczasowych członków, nową przewodniczącą została Iwona Wasilewska, zastępcą Marcin Fluder a sekretarzem Jolanta Dudzik. Podjęte zostały również uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego, zmian w budżecie na 2013 rok i ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku.

 

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl
Kolejna Sesja odbędzie się 31 stycznia 2014 roku.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional