DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Udostępniono mapy zagrożenia powodziowego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Udostępniono mapy zagrożenia powodziowego


Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są już dostępne. Na stronach Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) każdy może sprawdzić, które tereny są zagrożone. Portal ruszył w połowie grudnia 2013 roku i realizuje zapisy Dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz tzw. Dyrektywy Powodziowej.
 

Tzw. Dyrektywa Powodziowa nakłada obowiązek opracowania i podania do publicznej wiadomości dokumentów planistycznych, stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednym z etapów wdrażanie tej dyrektywy było właśnie stworzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, które dostępne są na stronach ISOK. Dzięki mapom każdy może sprawdzić, czy miejsce, w którym mieszka, jest zagrożone powodzią, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dostępne są tutaj.
 


źródło: MAC, ISOK
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional