DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Zalecenia dot. Ostrzeżenia Nr 76 - Silny Wiatr
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16W przypadku ostrzeżenia przed silnym wiatrem zaleca się :

1.Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
2.Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe.
Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów
i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
3.Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
4.Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi
kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
5.Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu,
aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
6.Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
7.Pływając po akwenach jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do brzegu i zacumować jednostkę.
8.Podróżując samochodem zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu
zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń.
9.W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej,
nie podejmować się napraw na własna rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie
naprawcze.
10.Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
11.Szukając pomocy wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112
Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional