DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

 Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Powiecie Lwóweckim na tle województwa oraz przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych do okresu zimowego były głównymi tematami Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 29 listopada 2013 roku w siedzibie Starostwa. Gośćmi specjalnymi Sesji byli Zofia Czernow – Posłanka na Sejm RP oraz Jan Michalski – Senator RP.

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady, a po powitaniu odbyła się cześć Sesji poświecona ochronie środowiska. Prezentację (załączona do artykułu) o stanie środowiska z powiecie lwóweckim przedstawił Jarosław Górniak – przedstawiciel firmy ALBEKO z Opola, zajmującej się opracowywaniem raportów na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wynika w z niej, że stan środowiska w powiecie utrzymuje się na dobrym poziomie. W dyskusji Radni zwrócili również uwagę na wciąż nierozwiązany problem śmieci, pomimo wprowadzenia ustawy o utrzymaniu porządku w gminach oraz na coraz bardziej dokuczliwy smog, powstający w wyniku ogrzewania mieszkań w okresie zimowym.


Sporo kontrowersji w trakcie Sesji wywołały oświadczenia trzech członków Komisji Rewizyjnej (Rafała Ślusarza, Franciszka Pawłowicza oraz Romana Kulczyckiego), którzy w trakcie obrad złożyli rezygnację z członkostwa w Komisji. Deklarację mediacji w tej sprawie podjął się przewodniczący Rady.

W trakcie Sesji radni przyjęli zmiany do budżetu na 2013 rok, uchwalili plan pracy Rady na 2014 rok oraz przyjęli zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON-u w 2013 roku. Radni uchylili również uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego. Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec grudnia 2013 roku. Możliwe jest również zwołanie wcześniej sesji nadzwyczajnej.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional