DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych


Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek 8.30 do 15.30
Wtorek - Piątek 8.00 do 15.00

Numery telefonów:
Rejestracja Pojazdów -  75 782 28 95
Prawo Jazdy - 75 782 28 25


Przerwa od 12.00 do 12.30

 
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski     Do zadań wydziału KD należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym oraz o drogach publicznych, w szczególności:

 • Prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym ewidencji pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych na terenie powiatu;
 • Czasowa rejestracja pojazdu;
 • Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju lub sprowadzonego z zagranicy i wydawanie kart pojazdów;
 • Wyrejestrowanie pojazd, zgłoszenie zbycia pojazdu;
 • Dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz jego wymiana;
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
 • Prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym ewidencji kierowców;
 • Wydawanie, wymiana, zatrzymanie oraz zwracanie prawa jazdy;
 • Cofanie i przywracanie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami;
 • Wydawanie prawa jazdy międzynarodowego;
 • Generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę;
 • Kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne;
 • Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 • Prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji ośrodków szkolenia kierowców oraz ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy kandydatów na kierowców;
 • Prowadzenie nadzoru nad szkoleniami prowadzącymi w ośrodkach szkolenia kierowców;
 • Udzielenie, odmowa, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowego na potrzeby własne;
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 • Prowadzenie ewidencji i sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie dróg w sposób szczególny;
 • Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi i nieodebranego w terminie 3 miesięcy;
 • Wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu usunięcie do zakończenia postępowania;
 • Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału;
 • Przekazywanie informacji do BIP-u;
 • Opracowanie projektów z zakresu:
 •    -  strategii rozwoju Powiatu;
 •    -  budżetu;
 •    -  gospodarowania majątkiem Powiatu;
 • Rozpatrywanie i przygotowanie odpowiedzi na skargi i wnioski klientów oraz interpelacje i wnioski radnych;
 • Udostępnianie i udzielanie informacji publicznych zgodnie z obowiązującym prawem z zakresu merytorycznej działalności Wydziału i będących w jego posiadaniu;
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub przepisów szczególnych;
 
 
Pracownicy Wydziału:

Tadeusz Szpunar 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych
tel. 75 782 28 93
email:
komunikacja(at)powiatlwowecki.pl

Halina Kwacz
Specjalista ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95


Anna Niewińska
Podinspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95


Dominika Ciupa

Podinspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 95


 Anna Kościelna
Referent ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25


Urszula Grzywa
Inspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25


Agnieszka Królak
Inspektor ds. komunikacji
tel. 75 782 28 25

 
Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional