DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
XXXI Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona była zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2012 rok oraz bezpieczeństwu zdrowotnemu w powiecie lwóweckim. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 2 było przeciwnych. Obrady odbyły się 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Starostwa.

Sesja rozpoczęła się tradycyjnie od przywitania gości oraz przyjęcia protokołów z poprzednich Sesji. Potem rozpoczęła się część związana z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu przedstawił w krótkiej prezentacji Bogdan Jurczak – skarbnik powiatu. Podobnie jak w ubiegłych latach największym wyzwaniem dla budżetu było zadłużenie pozostawione po zlikwidowanym SP ZZOZ-ie, choć dług z roku na rok jest coraz mniejszy, wciąż do spłaty pozostało ponad 11 mln zł. Pomimo tego obciążenia wyremontowano sporo kilometrów dróg, w ubiegłym roku zrealizowany został również projekt, w ramach którego zakupione zostały samochody i sprzęt ratowniczy dla PSP w Lwówku Śląskim oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych. W tej części Sesji odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej, które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu powiatu za 2012 rok, co znalazło również potwierdzenie w głosowaniu nad uchwałą absolutoryjną.

 

Druga cześć Sesji poświęcona była bezpieczeństwu zdrowotnemu w powiecie lwóweckim. Jeszcze przed rozpoczęciem tej części Sesji Radni przegłosowali wniosek, by dyskusję nad tym punktem przenieść na kolejną Sesję Rady, która odbędzie się we wrześniu. Powodem takiej decyzji był brak możliwości zapoznania się z materiałami na temat funkcjonowania spółki przed Sesją Rady. W tej części Sesji jeden z pracowników PCZ przedstawił prezentację na temat struktury PCZ, potrzeb i wyzwań przed jakimi stoją władze spółki.

Oprócz uchwał absolutoryjnych radni przegłosowali zmiany do budżetu na 2013 oraz zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęta została również uchwała – apel do prezydenta RP o podpisanie obywatelskiej ustawy o ustroju sądów powszechnych, przywracający Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim.

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja odbędzie się po przewie wakacyjnej we wrześniu br.

Poniżej prezentacja z wykonania budżetu za 2012 rok.
 
Pliki powiązane z artykułem:
Prezentacja-wykonanie budżetu 2012.pdf (1004)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional