DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Remonty dróg powiatowych
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Trwają remonty i przebudowy dróg w powiecie lwóweckim. Do końca sierpnia zakończyc ma się odbudowa mostu w Uboczu, zniszczonego przez ubiegłoroczną powódź.

Odbudowa mostu w Uboczu
Wykonawca: Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ” Kunice
Wartość robót 543 743,50 zł brutto
Zadanie współfinansowane z środków dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 80% wartości zadania.
Planowany termin wykonania 31.08.2013r.


Przebudowa drogi powiatowej nr 2500Dw m.Kotliska- etap I o dł. 0,795 km
Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra
Wartość robót 206 813,25 zł brutto
Zadanie współfinansowane z środków dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (127 200 zł)
Zadanie wykonano w terminie (tj. do 15.06.2013r.). Odbiór odbędzie się 21.06.2013r.


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional