DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Informujemy, że Powiat Lwówecki ponownie przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

Termin składania wniosków:
Moduł I od 20 maja 2013 do 30 września 2013
Moduł II - za I półrocze od 20 maja 2013 do 30 czerwca 2013
- za II półrocze od 2 września 2013 do 30 września 2013

Miejsce składania wniosków:
PCPR Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4, pokój nr 1

Wnioski do pobrania oraz informacje na temat programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, tel. (75) 782-56-17, (75) 782-56-41 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiatlwowecki.pl i www.pfron.org.pl

W programie mogą brać udział osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do - 65 roku życia) oraz dzieci i młodzież w wieku do 18 lat.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
MODUŁ I
  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
  • dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opiekę.
MODUŁ II
  • dofinansowanie za naukę lub przeprowadzenie przewodu doktorskiego - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym /wniosek dotyczy jednego półrocza 2013/ bądź dodatek na pokrycie kosztów kształcenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional