DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej przy staroście oraz realizacja uchwał Rady Powiatu przez Zarząd od początku kadencji były tematami XXVII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 22 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa.

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady. Po powitaniu na wniosek starosty do porządku obrad wprowadzono głosowanie nad uchwałą o poparciu obywatelskiego projektu ustawy o sądach powszechnych oraz nad stanowiskami Rady w sprawie zawieszenia linii kolejowej Jelenia Góra – Lwówek Slaski oraz w sprawie braku kontraktu NFZ dla Ośrodka Rehabilitacyjnego i Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wleniu. Po zatwierdzeniu protokołów z poprzednich Sesji, głos zabrał Józef Stanisław Mrówka – starosta lwówecki, który zdał sprawozdanie z posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbyły się pomiędzy Sesjami Rady.

Zarówno sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa jak i z realizacji uchwał Rady przez Zarząd Powiatu nie wywołały większej dyskusji wśród radnych. Poziom bezpieczeństwa w powiecie utrzymuje się na dobrym poziomie, a służby prawidłowo reagują w przypadkach zagrożenia. Dokładniejsza analiza działania służ zostanie przeprowadzona podczas kwietniowej i majowej Sesji Rady, poświęconych działalności Policji i Straży Pożarnych na terenie powiatu lwóweckiego.

 


W trakcie Sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie trybu przyznawania tytułu Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego, negatywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój. Przeszła również uchwała w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo u ustroju sądów powszechnych, przywracająca Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim. W akcji zbierania 150 tys. podpisów potrzebnych do złożenia projektu ustawy uczestniczyli również mieszkańcy powiatu lwóweckiego. Rada za bezzasadną uznała skargę Pani Czesławy Gałązki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim oraz Starostę Lwóweckiego.

Poza uchwałami radni przyjęli trzy stanowiska: pierwsze dotyczyło przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” Tadeuszowi Matusewiczowi z Gryfowa Śląskiego, w drugim radni opowiedzieli się przeciwko zawieszeniu linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego, a w trzecim opowiedzieli się przeciwko nieotrzymaniu kontraktu NFZ przez Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wleniu. Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec marca 2013 roku.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional