DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku.
 
W punkcie „2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:” dodaje się literę o) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U z 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim oraz dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.
 
Termin składania ofert na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim oraz dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gryfowie Śląskim zostaje przedłużony do dnia 12 marca 2013 r. do godz. 15 00 (decyduje data wpływu do Sekretariatu).

Pliki powiązane z artykułem:
Scan1.pdf (925)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional