DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Kontakt
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Nazwa komórki
Numer telefonów
Sekretariat
email: sekretariat@powiatlwowecki.pl                       

     75 782 36 50
fax: 75 782 36 54
Wydział Organizacyjno-Prawny
 
Przetargi
75 782 36 52
Biuro Rady
75 782 32 92
 
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
 
Geodeta Powiatowy
75 782 51 73
Ewidencja Gruntów
                                                                                                
75 782 47 73
fax: 75 782 47 73
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik
75 782 28 90
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
75 782 30 44
 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
 
Naczelnik
75 782 28 21
Ochrona Środowiska
75 782 28 20
Nieruchomości
75 782 28 94
 
 
Wydział Architektury i Budownictwa
 
Naczelnik
75 782 22 31
Wydział Architektury i Budownictwa
75 782 22 81
 
 
Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych
 
Naczelnik
75 782 28 93
Rejestracja Pojazdów
                                                                                               
75 782 28 95
fax: 75 782 35 61
Prawo Jazdy
75 782 28 25
 
 
Wydział Infrastruktury Społecznej
 
Naczelnik
75 782 28 28
Wydział Infrastruktury Społecznej
75 782 28 70
 
 
 
 
Wydział Budżetu i Finansów
 
Naczelnik
75 782 28 24
Wydział Budżetu i Finansów
75 782 28 91
 
 
Audytor wewnętrzny
75 782 25 11
 
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
75 782 28 26
Informatyk
75 782 28 26
 
 
Wydział Rozwoju Integracji Europejskiej i Promocji
 
Naczelnik
75 782 21 49
Wydział Rozwoju Integracji Europejskiej i Promocji
75 782 36 53
Rzecznik ds. konsumenta
75 782 21 49
Rzecznik prasowy
75 782 36 53
 
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
75 782 20 44
   
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
75 782 56 17
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
75 782 56 41
 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
75 782 28 23
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych
75 782 26 10
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional