DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
OGŁOSZENIE
 
Zarząd Powiatu Lwóweckiego działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/06/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego, informuje mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, że   w dniu 11 grudnia 2012 roku wpłynął do Rady Powiatu Lwóweckiego wniosek Burmistrza Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój, Powiat Lubański poprzez włączenie w obszar Świeradowa Zdroju terenów otaczających Miasto Świeradów Zdrój, Powiat Lubań a pozostających w granicach administracyjnych Gminy Miejsko-Wiejskiej Mirsk, Powiat Lwówecki o powierzchni całkowitej 207,8298ha. 
W związku z powyższym prosi się mieszkańców Powiatu Lwóweckiego o składanie opinii:
 
czy jesteś za włączeniem w obszar Świeradowa Zdroju terenów otaczających Miasto Świeradów Zdrój, Powiat Lubań a pozostających w granicach administracyjnych Gminy Miejsko-Wiejskiej Mirsk, Powiat Lwówecki o powierzchni całkowitej 207,8298ha składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów Powiatu Lwóweckiego o numerach:
Jednostka ewidencyjna Mirsk – obszar wiejski
Obręb 0005 IZERA:
Am. 8 działki nr 75, 213, 212/1, 211/1
Am.7   działki nr 210/1, 209/1, 208/2
Am.13 działki nr 266/3, 267/2, 276/1, 277/1, 285/1
Am. 14 działki nr: 286/1, 287/2, 288/1, 575/1, 11/268, 10/268, 3/268, 4/268, 1/268, 8/268, 269, 290/1, 584
Am.15 działki nr: 238/1, 569/1, 569/2, 292/1, 255/2, 255/3, 256/2
oraz
 jednostka ewidencyjna Mirsk – obszar wiejski
Obręb 0013 Orłowice:
Am. 1 działki nr: 405, 406
i włączeniu ich w obszar Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój.
Opinie należy składać:
 - w terminie do dnia 10 lutego 2013 roku,
 - pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski, Aleja Wojska   Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski (opinia powinna zawierać adres zamieszkania oraz imię i nazwisko osoby składającej opinię), 
- osobiście w siedzibie Starostwa (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 – 1530 .
 
     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0/75 782-36-52 lub 0/75 782-32-92, fax 0/75 782-36-54 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1530 lub w siedzibie Starostwa.
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                Zarządu Powiatu Lwóweckiego
 
                                                                                   /--/ Józef Stanisław Mrówka
 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional