DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprasza na XXV SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25 A.

Początek sesji godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 5. Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2013 rok.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 6. Przerwa w obradach.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 8. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional