DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Powstała fundacja Nasz Szpital
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować wszystkich mieszkanców miasta i całego powiatu lwóweckiego o powołaniu nowej organizacji społecznej Fundacji NASZ SZPITAL.

FUNDACJA NASZ SZPITAL z siedzibą w Lwówku Śląskim posiada osobowość prawną i zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz.203) została ustanowiona przez fundatorów aktem notarialnym sporządzonym dnia. 08.03.2012 r uzyskujac następnie wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419678.

FUNDACJA NASZ SZPITAL powstała z inicjatywy pracowników, którym leży na sercu unowocześnienie i poprawa jakości świadczonych usług medycznych w lwóweckim szpitalu. Główną organizatorką oraz Prezesem nowopowstałej Fundacji jest Pani Edyta Malczewska, która starała się skupić wokół tej szczytnej idei wszystkie środowiska zainteresowane i współtworzące szeroko rozumianą ochronę zdrowia w powiecie lwóweckim.

Pragniemy zaznaczyć, że nasza Fundacja jest organizacją "non profit" i wszyscy członkowie Zarządu pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Środki finansowe na realizację celów statutowych fundacja będzie się starała pozyskiwać ze składek, darowizn, nawiązek, zbiórek publicznych, akcji społecznych, od innych organizacji społecznych i fundacji, a w końcu ze środków unijnych.

Podstawową misją i celem statutowym naszej fundacji jest szeroko rozumiana poprawa standardu leczenia i funkcjonowania Szpitala Powiatowego we Lwówku Śląskim poprzez pozyskiwanie środków na zakup nowoczesnego wyposażenia i aparatury medycznej.

Naszym głównym celem w pierwszym roku działalności jest pozyskanie środków finansowych na zakup nowoczesnego stanowiska operacyjnego tj. stołu operacyjnego wraz ze specjalistycznym oświetleniem. Blok operacyjny jest miejscem do którego może trafić każdy z nas zarówno w trybie planowym jak i nagłym.
W perspektywie, jeżeli sytuacja finansowa pozwoli, Fundacja chce zaangażować się we wspieranie promocji zdrowia, działań profilaktycznych na rzecz społeczności szkolnej i grup ryzyka zachorowań na choroby społeczne.

KRS fundacji Nasz Szpital: 0000419678
Nr konta Fundacji NASZ SZPITAL
Bank PKO BP o/ Lwówek Śląski 30 1020 2124 0000 8802 0144 4603
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional