DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
           Rada Powiatu Lwóweckiego dążąc do odpowiedniego uhonorowania obywateli oraz instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, Uchwałą Nr XIX/12 z dnia 27 kwietnia 2012 ustanowiła tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”. Tytuł ten przyznawany jest za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Lwóweckiego, w trybie określonym w Regulaminie nadawania tytułu – „Zasłużony Dla Powiatu Lwóweckiego”, stanowiącym załącznik do ww. Uchwały. Nadanie tytułu następuje w formie uchwały Rady Powiatu, na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do końca października każdego roku kalendarzowego w Biurze Rady Powiatu Lwóweckiego. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony …” może zostać złożony przez:
 
1.      Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego,
2.      Starostę Lwóweckiego,
3.      Komisje stałe Rady Powiatu Lwóweckiego,
4.      5 radnych Rady Powiatu Lwóweckiego
5.      Organy administracji rządowej i samorządowej z terenu Powiatu Lwóweckiego,
6.      Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty –
          w tym podmioty gospodarcze – o zasięgu co najmniej powiatowym,
7.      Co najmniej 100 mieszkańców Powiatu Lwóweckiego.
 
         Kandydat musi zostać poinformowany przez ww. podmioty o zamiarze nadania mu Tytułu – do wniosku należy dołączyć jego pisemną zgodę.
Złożone wnioski podlegają ocenie przez Kapitułę Tytułu (skład Kapituły: § 7 Regulaminu). Corocznie może być przyznanych maksymalnie 5 odznaczeń. Wytypowane przez Kapitułę wnioski, jej Przewodniczący wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały o nadanie Tytułu przedstawia Radzie Powiatu.
Nadanie Tytułu wiąże się z wręczeniem laureatowi medalu honorowego, odznaki oraz aktu nadania Tytułu.
         W ten skromny sposób pragniemy wyrazić uznanie i wdzięczność za pracę i wkład na rzecz naszej społeczności lokalnej, tym którzy częstokroć skrywają się pod kurtyną skromności i nie doceniania efektów tej pracy, a w rzeczywistości są chlubą Powiatu. Zachęcamy zatem do zgłaszania kandydatów do Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
 
Pliki powiązane z artykułem:
uchwała Nr XIX_99_12.pdf (946)
regulamin.pdf (996)
WNIOSEK o przyznanie tytułu dla osoby fizycznej.doc (941)
WNIOSEK o przyznanie tytułu dla osoby prawnej, organizacji itp.doc (982)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional