DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sprostowanie materiału filmowego "Ludzie mówią"
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Działając na podstawie art.3 i art. 13 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 253 poz. 2531 ze zmianami ) w związku z art. 12, art.31 i art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe ( Dz.U. Nr 5, poz.24 ze zmianami ) zamieszczamy sprostowanie dotyczące materiału red. Karoliny Plaugo zatytułowanego :„Ludzie mówią.” opublikowanego na stronie internetowej Telewizji Łużyce oraz na stronie www.lwowekslaski.net

Materiał filmowy „Ludzie mówią.” zaprezentowany na stronie internetowej Telewizji Łużyce oraz na stronie www.lwowekslaski.net wprowadza odbiorców w błąd i jest przeróbką poprzednio zamieszczonego materiału filmowego, w którym dziennikarka pytała osoby występujące w materiale o likwidację Liceum Ogólnokształcącego w Lwówku Śląskim (dysponujemy wersją wcześniejszego nagrania). Stwierdzam, że nie jest prawdziwe twierdzenie, iż Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Brodatego w Lwówku ma być zlikwidowane. Zarząd Powiatu Lwóweckiego nie miał i nie ma zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego! Z tego powodu pytanie osób występujących w materiale o likwidację tej szkoły jest nierzetelne i nie znajduje oparcia w faktach!

W 39 sekundzie materiału pada nieprawdziwe stwierdzenie o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim. Jest ono błędne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty likwidacja zespołu szkół nie jest możliwa. Dlatego Zarząd Powiatu powraca do decyzji o „rozwiązaniu” Zespołu Szkół. Podobne stwierdzenie pojawia się w 53 sekundzie materiału.

Projekty uchwał przedłożone przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu nie regulują sprawy likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych lecz regulują następujące kwestie :
  1. rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,
  2. likwidację Czteroletniego Technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec, technik elektronik, technik obsługi ruchu turystycznego, technik organizacji reklamy,
  3. likwidacje pięciu innych szkół , które od wielu lat nie kształcą uczniów.

Bezspornym jest więc, że przewidywane jest dalsze funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego, szkoły, która do 2003 r. funkcjonowała jako samodzielna jednostka. Taki zakres zmian jest powszechnie znany. Dlatego zadawanie mieszkańcom Lwówka Śląskiego występującym w materiale pytania o zdanie na temat likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim jest nadużyciem i wprowadzaniem potencjalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lwówku Śląskim oraz odbiorców w błąd.

W 4, i 7 minucie prezentowanego materiału dziennikarka twierdziła, że według Zarządu młodzież powinna dojeżdżać do Bolesławca , do Jeleniej Góry… . Jest to twierdzenie nieprawdziwe. W żadnym stanowisku dotyczącym zmian w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim Zarząd nie twierdził że uczniowie mają dojeżdżać do szkół w Bolesławcu czy w Jeleniej Górze. W projekcie uchwały w sprawie likwidacji Czteroletniego Technikum oraz innych szkół wskazano, że z dniem 1 września 2012 r. uczniom Technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec, technik elektronik, technik obsługi ruchu turystycznego, technik organizacji reklamy zapewnia się kontynuację nauki w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich lub w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, co więcej uczniowie obecnego Technikum, w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Zespołu Szkół i pozostawieniu Liceum, będą mieli możliwość dokończenia nauki w budynku obecnej szkoły. 
 
Wypowiedzi prezentowane od 10 min 47 sekundy materiału filmowego są wynikiem przeróbki materiału filmowego i prezentują wypowiedzi dotyczące likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, które podkreślam raz jeszcze zgodnie z propozycją Zarządu Powiatu będzie funkcjonowało w dalszym ciągu!
 
Uważam, że przerobiony materiał filmowy wprowadza odbiorców w błąd i jest sprzeczny z Art. 12 ust. 1 Prawa Prasowego w którym dziennikarz zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych.


Z poważaniem,
Marcin Lampart
Rzecznik Prasowy
Starosty Lwóweckiego
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional