DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim nie będzie rozwiązany. To najważniejsza decyzja jaka zapadła podczas XVII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 29 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.
 
Na Sesje przybyli licznie nauczyciele i uczniowie lwóweckiej szkoły, jednakże tuż po rozpoczęciu obrad Zarząd Powiatu ogłosił, że uchwały dotyczące rozwiązany ZSOiZ w Lwówku Śląskim i pozostawienia Liceum Ogólnokształcącego zostają wycofane. Powodem takiej decyzji Zarządu było otrzymanie tuz przed rozpoczęciem Sesji pisemnej deklaracji nauczycieli o gotowości obniżenia swoich etatów, nawet poniżej pensum, co pozwoli zaoszczędzić na ok. 10-12 etatach. Nie oznacza to oczywiście rozwiązania problemów szkoły, potrzebne są w niej m.in. zmiany organizacyjne, które mają dodatkowo obniżyć koszty funkcjonowania placówki oraz większy wysiłek całej kadry pedagogicznej, tak by więcej uczniów decydowało się na naukę właśnie w tej szkole. Starosta wyraził nadzieję że „tyle samo energii ile nauczyciele i uczniowie włożyli w obronę szkoły zostanie teraz skierowane w działania związane z jej promocją oraz przeprowadzeniem naboru na kolejny rok szkolny”. Decyzja nauczycieli i Zarządu Powiatu była z pewnością trudna, ale jest duża szansa na to, ze szkoła obroni się i w kolejnych latach i będzie lepiej funkcjonować. Przemawia za tym ponad 65 letnia historia szkoły, w której kształciło się wielu wybitnych ludzi oraz wyniki, które są jednymi z lepszych w regionie jeleniogórskim.


 
Sesja była również okazją do wręczenia odznaczeń: Gwiazdy Iraku, przyznawanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, którymi uhonorowano st. szer. Zygmunta Kuczyńskiego, sierżanta Jarosława Moniatowicza oraz st. szer. Pawła Klimka. Ponadto podczas Sesji przyznano tytuły „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” Bożenie Mulik, Januszowi Sirmanowi, Dariuszowi Milińskiemu, księdzu prałatowi Tadeuszowi Jordankowi oraz Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Lwówku Śląskim.
 
Podczas Sesji Radni podjęli decyzję o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. Z uwagi na zmianę przepisów oświatowych radni przyjęli również uchwały o przekształceniach niektórych szkół. Zatwierdzono Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ZSET w Rakowicach Wielkich oraz zmiany w Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015. Z uwagi na konieczność wdrożenia przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. Radni przyjęli również zmiany do budżetu na 2012 rok.
 
Treści wszystkich uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec marca br.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional