DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Autobus i samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Autobus i samochód przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zostaną zakupione ze środków PFRON. Pierwszy będzie wykorzystywany przez Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląski, drugi przez Gminę Lwówek Śląski.

Stosowne umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podpisał na początku grudnia i listopada br. Samochody zostaną zakupione w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Wartość dofinansowania zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim wynosi 141 500 zł.

Wartość dofinansowania zakupu samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lwówek Śląski do szkół wynosi 66 157,50 zł.

Obydwa zadania ujęte są w Powiatowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 przyjętym przez Radę Powiatu w Lwówku Śląskim. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów nie może przekroczyć 50% sumy poniesionych kosztów danego projektu. Samochody zostaną zakupione na początku przyszłego roku.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional