DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

XIII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Pomoc społeczna w powiecie lwóweckim – funkcjonowanie i zakładane kierunki rozwoju w kontekście działalności powiatowych jednostek organizacyjnych była głównym tematem Sesji, która odbyła się 28 października 2011 roku.

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady. Po powitaniu, głos zabrał Józef Stanisław Mrówka – starosta lwówecki, który zdał sprawozdanie z posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbyły się pomiędzy Sesjami Rady.

Wiele dyskusji wywołał główny temat zwołanej Sesji - funkcjonowanie pomocy społecznej w powiecie. Za punkt wyjściowy dyskusji posłużyła prezentacja przygotowana przez Wydział Infrastruktury Społecznej, a przedstawiona przez Mariusza Mendochę – Naczelnika Wydziału. Prezentacja zbiorczo przedstawiała sytuacje we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu związanych z pomocą społeczną. Pomoc społeczna w powiecie to wyjątkowy obszar działalności. Na terenie powiatu z powodzeniem działają dwa domy pomocy społecznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Wszystkie instytucje funkcjonują stabilnie.

 

Uzupełnieniem informacji była prezentacja Izabeli Romanek, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła nowe obowiązki wynikające z przyjętej niedawno ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które muszą zostać wprowadzone od początku 2012 roku. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie nadzoru i opieki nad rodzinami zastępczymi przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiany w ustawie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez samorząd powiatowy.

Podczas Sesji Radni przegłosowali dwie uchwały: przyjęli zmiany do budżetu na 2011 rok oraz wprowadzili zmiany do planu podziału środków PFRON-u na 2011 rok. Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja zaplanowana jest na się 30 grudnia 2011 roku.
 

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional