DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Obwieszczenie Starosty Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r.,   Nr 193, poz. 1194 ze zmianami):

z  a  w  i  a  d a  m  i  a  m

że w dniu 27 kwietnia 2011r. została wydana decyzja  Nr 93/2011 Starosty Lwóweckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa  ul.  Reymonta  wraz z  łącznikiem  do  ul.  Łokietka/ Norwida  i  budową  kanalizacji deszczowej oraz likwidacją kolizji z siecią elektroenergetyczną w Lwówku Śląskim” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 16/2, nr 17, nr 20,  nr 24/2, nr 25/8, nr 1,  nr 26/1, nr  27/2, nr 41,  nr  920,  nr  569/2, nr  716/6,  nr  716/8  w    obrębie nr 2 miasta  Lwówek  Śląski oraz na  działce  nr 547/4  w obrębie  nr 1 miasta Lwówek Śląski.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury    i Budownictwa Starostwa Lwóweckiego, Al. Wojska Polskiego nr 25 A pokój Nr 206 w godzinach pracy Urzędu. 

Od   decyzji   służy  odwołanie  do  Wojewody  Dolnośląskiego  za   pośrednictwem  Starosty Lwóweckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.
 
 Zgodnie z art. 11f  ust. 3  ustawy i art. 49 Kpa zawiadomienie  stron  postępowania uważa się  za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym  w   Lwówku   Śląskim,  Urzędzie  Gminy  i   Miasta  Lwówek  Śląski,  na  stronach internetowych tych urzędów oraz w prasie lokalnej.        
 
 
                                                                                                           

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional