DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

IX Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego informuje, że dnia 27 maja 2011 roku odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego.

Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z VII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25.03.2011r. i z VIII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 13.04.2011r.
  4. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego między Sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
  5. Informacja o strukturze dróg powiatowych ich bieżącym utrzymaniu, remontach i planowanych inwestycjach.
  6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
  7. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
  8. Sprawy różne i organizacyjne

Sesja rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Lwóweckiego


Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Plan posiedzenia:
1/ Bezrobocie – stan obecny, plany zmniejszenia bezrobocia (tworzenie podstrefy ekonomicznej).
2/ Opiniowanie materiałów na sesje.
3/ Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 26 maja br. o godz. 15.00 w małej sali konferencyjnej.


Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Plan posiedzenia:
1/ Bezpieczeństwo publiczne– Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2/ Opiniowanie materiałów na sesje.
3/ Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 23 maja br. o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej.


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu

Plan posiedzenia:
1/ Strategia Powiatu Lwóweckiego w zakresie turystyki, ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego.
2/ Opiniowanie materiałów na sesje.
3/ Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 26 maja br. o godz. 13.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich.


Komisja Rewizyjna

Plan posiedzenia:
1/ Analiza skarg.
2/ Opiniowanie materiałów na sesje.
3/ Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 23 maja br. o godz. 12.00 w Biurze Rady Powiatu Lwóweckiego.

 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional