DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Pliki powiązane z artykułem:
Ulotka informacyjna 2018.pdf (699)
wniosek_o_wydanie_karty_parkingowej_.pdf (534)
wniosek_o_wydanie_karty_parkingowej_.xls (459)
ZAŚWIADCZENIE_LEKARSKIE.doc (738)
ZAŚWIADCZENIE_LEKARSKIE.pdf (913)
wniosek_o wydanie legitymacji 2018.pdf (247)
Oświadczenie o zrzeczeniu odwołania.doc (52)
upoważnienie do odbioru.docx (51)
WNIOSEK_16-18_rok życia lub osoba ubezwłasnowolniona.doc (39)
WNIOSEK_dla_osoby powyżej 18-tego roku życia.doc (103)
WNIOSEK_dla_osoby przed 16-tym rokiem życia -dzieci.doc (46)
WNIOSEK.16-18 rok życia lub osoba ubezwłasnowolniona.pdf (30)
WNIOSEK.dla osoby powyżej 18-tego roku życia.pdf (72)
Wniosek.dla osoby przed 16-tym rokiem życia -dzieci.pdf (34)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional