DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

IV Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego informuje, że dnia 28 stycznia 2011 r. odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego.

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
4/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego między Sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
5/ Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2011 rok.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz autopoprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
6/ Przerwa w obradach.
7/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
8/ Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
9/ Sprawy różne i organizacyjne.

Sesja rozpocznie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim o godz. 12.00. 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional