DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim dnia 9 września 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim, powołanej na lata 2019-2023.

Starosta Lwówecki Pan Daniel Koko podziękował członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówek Śląskim urzędującej w latach 2015-2019 oraz wręczył powołania dla członków nowej kadencji.

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Lwóweckiego nr OR.29.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w skład Rady weszli:
1. Pani Elżbieta Ławniczak – zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk,
2. Pani Joanna Grochowska – zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń,
3. Pani Urszula Maga – zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
4. Pani Aleksandra Bilińska – zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
5. Pan Krzysztof R. Wróblewski – zgłoszony przez Caritas Diecezji Legnickiej.

W jednogłośnym głosowaniu przewodniczącą Rady wybrana została Pani Elżbieta Ławniczak.

Do zakresu działania powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych należy:
• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
• opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
• ocena realizacji programów,
• opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional