DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Zawiadamia się o zwołaniu XII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 14 CZERWCA 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.
Początek sesji godz. 12:00
.

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie radnych i zaproszonych gości.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Raport o stanie Powiatu Lwóweckiego w 2018r.
a) prezentacja materiałów;
b) debata nad raportem powiatu;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

4/ Przerwa.
5/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2018r.:
a) prezentacja materiałów;
b) dyskusja;
c) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.
6/Przerwa.
7/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
8/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
9/ Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
10/ Sprawy różne i organizacyjne.

Przewodnicząca Rady Powiatu
/-/ Małgorzata Szczepańska
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional