DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Ogłoszenie
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

 

 

Zawiadamia się o zwołaniu XI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 27 maja 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.

Początek sesji godz. 1200.

 


Proponowany porządek obrad:

 

1/ Powitanie radnych oraz  zaproszonych gości

 

2/ Przyjęcie porządku obrad.

 

3/ Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4/ Bezpieczeństwo publiczne w powiecie lwóweckim:

a.prezentacja materiałów

 

b.dyskusja.

 

5/Przerwa.


6/Głosowanie wniosku o odwołanie Starosty Lwóweckiego.


7/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

 

8/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

 9/ Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

10/ Sprawy różne i organizacyjne.

 


 

Przewodnicząca Rady Powiatu

 

/-/

 

 

 

Małgorzata Szczepańska

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional