DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sprawozdanie z VIII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

W dniu 29 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Lwóweckiego.

W pierwszej części sesji dyrektorzy i prezesi jednostek podległych Powiatowi Lwóweckiemu zaprezentowali podsumowania ich działań za rok 2018. I tak prezentacje dotyczyły:

1.       Działania Urzędu Pracy, który w tym roku świętuje swoje 20 lecie – historię i podsumowania przedstawiła pani dyrektor Dorota Piotrowska Maślanka.

2.       Dyrektor Izabela Romanek przedstawiła podsumowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3.       Sytuację w DPS Mirsk zaprezentowała pani dyrektor Dorota Cinciruk

4.       Sytuację w DPS Nielestno zaprezentowała pani dyrektor Bożena Gubicz

5.       Ostatnią sprawozdawczynią była pani Beata Wasilewska, która omówiła działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wszystkie sprawozdania dostępne online (na dole artykułu w załącznikach)

Druga część sesji poświęcona była uchwałom m.in.

1.       W sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2019

2.       W sprawie wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Lwówek Śląski zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lwówek Śląski

3.       W sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu

4.       W sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2019 rok

5.       W sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Lwóweckim

6.       W sprawie zmiany Statutu Powiatu Lwóweckiego wraz z autopoprawką.

                 

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Pliki powiązane z artykułem:
urząd pracy sprawozdanie za 2018.pdf (137)
2019 PCPR działalność sesja 29,03,2019 r..pdf (127)
Prezentacja DPS Nielestno.pdf (136)
prezentacja pzon 2019.pdf (117)
prezentacja_dps_2019.pdf (129)
Galerie powiązane z artykułem:
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional