DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sprostowanie
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
   Sprostowanie do artykułu "Powiatowy Orlik nieczynny", zamieszczonego 27 października 2010 roku na portalu www.lwowekslaski.net
 
   W związku z artykułem, który ukazał się na portalu www.lwowekslaski.net dotyczącym funkcjonowania boiska sportowego ORLIK przy ZPEW w Lwówku Śląskim wyjaśniam, że:
1. Opiekun na boiska typu ORLIK zatrudniany jest w ramach programu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012". Zgodnie z wytycznymi programu są 3 nieprzekraczalne terminy składania wniosków: do 16 lutego, do 16 maja i do 16 sierpnia danego roku. Jednocześnie Pkt. VI WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW Programu określa jasno, że „Wnioskodawcą może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, która oddała do użytku w 2008, 2009 i 2010 roku obiekty „Moje Boisko ORLIK 2012”. W związku z tym , że obiekt został oddany do użytkowania 18 października, Powiat nie miał formalnych możliwości wzięcia udziału w tym programie w bieżącym roku. Do przyszłorocznej edycji programu Powiat przystąpi.

2. Sugerowanie, że po otwarciu obiekt jest zamknięty jest nieprawdą. Na boiskach systematycznie odbywają się zajęcia w ramach wychowania fizycznego oraz popołudniowe zajęcia pozalekcyjne, w tym dla osób niepełnosprawnych. Absurdalne jest stwierdzenie, że młodzież mieszkająca w internacie nie ma możliwości korzystania z boiska. Aby to robić wystarczy uzgodnić termin z wychowawcą. Widocznie wychowankowie, o których tak zatroskany jest autor artykułu nie mieli takiej woli i chcieli spędzać czas bez opieki.
 
3. Obiekt pomimo, krótkiego czasu funkcjonowania staje się również miejscem większych imprez, jak np. X Edycja Turnieju Piłki Nożnej „Złota Jesień” dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z byłego województwa dolnośląskiego, który odbył się 23 października (sobota).
Myślę, że przytoczone wyżej argumenty wyjaśniają, że nowopowstały ORLIK (tylko 10 dni od otwarcia!) spełnia zakładane funkcje, a z czasem dzięki dostępnym programom, możliwości wykorzystania będą jeszcze większe.
 
/-/ Marcin Lampart
rzecznik prasowy
starosty lwóweckiego

Projekt Pilotażowy "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2010 roku.

VI. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioskodawcą może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, która oddała do użytku w 2008, 2009 i 2010 roku obiekty „Moje Boisko ORLIK 2012”.
VII. TRYB WYBORU ANIMATORÓW
1. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe rozpatrzą złożone wnioski i dokonają akceptacji zgłoszonych kandydatów w następujących terminach:
1) do połowy lutego 2010 r.;
2) do połowy maja 2010 r.;
3) do połowy sierpnia 2010 r.;
co będzie skutkować możliwością podpisania umowy odpowiednio na okres:
1) marzec – listopad 2010 r. (9 miesięcy);
2) czerwiec – listopad 2010 r. (6 miesięcy);
3) wrzesień – listopad 2010 r. (3 miesiące).
2. Z wyłonionymi w wyniku przeprowadzonej procedury „animatorami”, Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego - za pośrednictwem wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych - podpisze stosowne indywidualne umowy.

Wnioski należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:
1. (I-szy termin), do dnia 16 lutego 2010r. - marzec – listopad 2010 r. (9 miesięcy);
2. (II termin), do dnia 16 maja 2010r. - czerwiec – listopad 2010 r. (6 miesięcy);
3. (III termin) do dnia 16 sierpnia 2010r. - wrzesień – listopad 2010 r. (3 miesiące).


 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional