DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sprawozdanie z II sesji Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

W dniu 29 listopada odbyła się II sesja Rady Powiatu Lwóweckiego w kadencji 2018-2023.  Po powitaniu gości i przyjęciu planowanego porządku obrad radni rozpoczęli głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, w wyniku którego funkcję tę objął radny Jerzy Fidorów. Po głosowaniu radni rozpoczęli dyskusję nad projektami uchwał. W czasie sesji podjęto uchwały w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i Wniosków. Dyskutowano również nad uchwałą w sprawie podniesienia wynagrodzenia Starosty Lwóweckiego.  Ponadto głosowano nad projektami uchwał:

- w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”;

- w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;

- w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2019 roku;

- w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2019;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/27/08 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Powiatu Lwóweckiego – wniosek radnej Piotrowicz w sprawie regulacji wyjazdów służbowych;

- w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Lwóweckiego w Związku Powiatów WD – reprezentantem został Starosta Daniel Koko

- w sprawie wyboru delegata Rady Powiatu Lwóweckiego do Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” – tę funkcję objął radny Stanisław Józef Mrówka

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/77/99 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 października 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa – na reprezentanta Powiatu Lwóweckiego został wybrany Starosta Daniel Koko

- w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/37/99 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich – na delegata został wybrany Starosta Daniel Koko

- w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Lwóweckiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy;

- w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu Lwóweckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – delegatami zostali radni Eugeniusz Ścigan oraz Tadeusz Jagiełło.

 

Po przerwie zostało odczytane sprawozdanie z działań Zarządu pomiędzy sesjami, z którego wynika, że Zarząd odbył spotkania z dyrekcjami szkół ZPEW w Lwówku Śląskim oraz ZSE-T w Rakowicach Wielkich, na których zostały omówione potrzeby szkół oraz plany inwestycyjne.

W trakcie sesji mówiono również o możliwościach dofinansowania Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim, jakie Powiat Lwówecki może zaoferować, jak również wskazano na pilną potrzebę wsparcia inwestycji bloku operacyjnego, bez którego szpital nie może funkcjonować.

 

Galerie powiązane z artykułem:
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional