DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Informacja o pożyczce
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W dniu 30 października 2018r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

a POWIATEM LWÓWECKIM.

Pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie zadania: "Modernizacja instalacji CO w budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim."

Całkowity, planowany koszt realizacji zadania wynosi 604.994,00 brutto zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroławiu udziela pożyczki w kwocie 300.000,00 złotych na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2021r.„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional