DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2019.”

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 5 listopada 2018 roku do dnia 12 listopada 2018 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej oraz otwartego spotkania.

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: is@powiatlwowecki.pl  do dnia  12 listopada 2018 roku.

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim  ul Szpitalna 4 w dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 14oo.

Załączniki do pobrania: 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Załącznik Nr 1 „Roczny program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu

Informacja o spotkaniu.
Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional