DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 26.07.2016
Zakończenie realizacji Projektu: 31.10.2018

 

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów zawodowych, przyrodniczych oraz cyfrowych, a także poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów  ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dostosowanie pracowni oraz budynków szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dotyczy to szkół:

• Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Lwówek Śl.

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Gryfów Śl.

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych Rakowice Wlk.

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Lwówek Śl.

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum z Zespołu Szkół Elektronicznych Bolesławiec

 

Planowane efekty:

  • poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów zawodowych, przyrodniczych i cyfrowych;
  • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, doświadczenia,eksperymentu, pokazu;
  • rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych, przyrodniczych, cyfrowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przyrodniczych i cyfrowych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli;
  • dostosowanie oferty szkół objętych projektem do potrzeb rynku pracy.

Wartość Projektu:

1 214 384,32 PLN

Wartość dofinansowania Projektu:
1 032 226,67 PLN

Projekt współfinansowany jest z:
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional