DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16


"Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2017-05-22

Zakończenie realizacji projektu: 2019-12-31

 

Cele projektu

 •   Projekt w swych założeniach wpisuje się w cel Poddziałania 6.3.1 RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, jakim jest „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym”.
 •  Wykonanie kompleksowej rewitalizacji budynku internatu wraz z otaczającym go terenem przyczyni się do ogólnej poprawy zagospodarowania i ładu przestrzennego oraz polepszenia stanu technicznego budynku ZSET w Rakowicach Wielkich. Celem remontu i przebudowy budynku jest przywrócenie jego funkcji edukacyjnych (szkolno-internatowych) oraz nadanie nowych – w tym społecznych, kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych. 
 • Utworzenie ogólnodostępnej plenerowej siłowni,
 • wyeliminowanie wielu barier architektonicznych uniemożliwiających swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym,
 • wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności gospodarczej zdegradowanego obszaru gminy i miasta Lwówek Śląski poprzez wzrost jakości usług edukacyjnych i tym samym zwiększenie roli ZSET w Rakowicach Wielkich w kształtowaniu właściwych postaw wśród lokalnej społeczności
 • po przeprowadzeniu projektowanych prac  zostaną przygotowane i nieodpłatnie udostępnione lokale na potrzeby organizacji pozarządowych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski
Planowane efekty

Niniejszy projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez usunięcie jakichkolwiek barier architektonicznych uniemożliwiających korzystanie z infrastruktury będącej przedmiotem tego projektu.

Ponadto z efektów wynikających z realizacji przedsięwzięcia korzystać będą:

 •   uczniowie ZSET w Rakowicach Wielkich korzystający z internatu oraz z dostępnej oferty edukacyjnej czy możliwości udziału w zajęciach dodatkowych
 •   niepełnosprawni użytkownicy internatu ZSET w Rakowicach Wielkich w zakresie poprawy dostępności do przyjaznej osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych infrastruktury edukacyjnej
 • pracownicy ZSET w Rakowicach Wielkich w zakresie poprawy warunków i komfortu pracy
 •  przedstawiciele organizacji pozarządowych w zakresie nieodpłatnego użytkowania udostępnionych pomieszczeń
 •  mieszkańcy wsi Rakowice Wielkie, gminy i miasta Lwówek Śląski oraz powiatu lwóweckiego zyskując bezpieczną, atrakcyjną i tętniącą życiem przestrzeń.


Wartość projektu

3 439 300,32 zł
Wartość dofinansowania projektu

               2 918 680,11 zł

Projekt współfinansowany jest:

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional