DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Projekt "Kompetencje i praca"
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Okres realizacji projektu:

Początek realizacji projektu: 2017-09-01

Zakończenie realizacji projektu: 2019-08-31

 

Liderem projektu jest SYNTEA S.A. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A

Partnerem projektu jest Powiat Lwówecki

Cele projektu i planowane efekty:
 

  •  wzrost zatrudnialności 174 uczniów (w tym 81 kobiet) szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. dolnośląskiego poprzez poprawę jakości kształcenia w 4 szkołach objętych wsparciem z powiatu lwóweckiego, w tym podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych z tych szkół

 

  • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczy

 

  • rozwój kompetencji  zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przez ponad 122 uczniów (60% UP) objętych wsparciem dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców
  • doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

             Grupą docelową projektu są:

1.       Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich: 108 uczniów i 6 nauczycieli

2.       Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 44 uczniów

3.       Zasadnicza Szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 12 uczniów i 3 nauczycieli

4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 10 uczniów i 3 nauczycieli.

 

Całkowita wartość projektu:

2 253 856,79 zł

Wartość dofinansowania projektu:

2 140 308,43 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki powiązane z artykułem:
RODO-KLAUZULA-INFORMACYJNA-DLA-UCZESTNIKÓW-PROJEKTU.docx (55)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional