DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu lwóweckiego – to główny temat, którym zajmowała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. Wzięli w nim udział członkowie komisji z Przewodniczącym Starostą Marcinem Fludrem na czele, przedstawiciele powiatowych instytucji (Policja, Straż Pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, Dyrektor Schroniska Szkolno– Młodzieżowego w Łupkach) oraz przedstawiciele gmin (Straż Miejska, MGOPS) z terenu powiatu lwóweckiego.

Głównymi tematami były:

1. ocena organizacji placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym właściwego nadzoru nad przygotowaniem i bezpiecznym przebiegiem letniego wypoczynku,
2. ocena stanu bezpieczeństwa obiektów sportowych, dzikich kąpielisk i miejsc pobytu letniego wypoczynku,
3. ocena warunków sanitarno-epidemiologicznych bazy noclegowej i miejsc zbiorowego żywienia,
4. ocena ochrony przeciwpożarowej obiektów letniego wypoczynku,
5. monitorowanie miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń patologiami społecznymi,
6. bezpieczeństwo w trakcie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania.

Z przedstawionych informacji wynika, że wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczne wakacje młodzieży i dzieci, są w pełni przygotowane do sezonu letniego.

W sprawach róznych poruszony został problem pożarów wysypisk śmieci. Ustalono, że wzmorzone zostaną działania polegające na kontrolach pozwoleń, monitoringu transportów, miejsc składowania, magazynowania oraz utylizacji odpadów.

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional