DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

XXXVI Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Drogi powiatowe – utrzymanie i modernizacja były tematem głównym XXXVI Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 20 października 2017 roku, w siedzibie Starostwa, przy ul. Szpitalnej 4.

Sesję, tradycyjnie od powitania przybyłych gości, rozpoczął Daniel Koko – przewodniczący Rady, a potem Radni przegłosowali porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

Prezentację na temat dróg przedstawił Marek Makowski – kierownik - Zarząd Dróg Powiatowych. Jednostka utrzymuje ponad 300 km dróg powiatowych, dwie drogi wojewódzkie na obszarze Powiatu – 297 i 364 oraz ponad 100 obiektów mostowych. Duża część zadań realizowana jest przez pracowników ZDP, pozostałe zadania są zlecane. Do zadań Zarządu należą m.in. letnie i zimowe utrzymanie dróg i urządzeń z nimi związanych, prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym (poza obszarem zbudowanym), realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu czy wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i inne wynikające z obowiązków określonych w ustawie o drogach publicznych i innych obowiązujących ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. W 2017 roku nową nawierzchnię zyskało ponad 6,5 km dróg, wyłonieni są również wykonawcy do zimowego utrzymania dróg na ternie całego powiatu. W opinii radnych ZDP bardzo dobrze realizuje zadania związane z utrzymaniem dróg, w ramach możliwości budżetowych realizowane są zadania bieżące oraz inwestycyjne.
 

W trakcie Sesji radni m.in. zatwierdzili plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2018, zatwierdzili przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku i Gryfowie Śląskim, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim, Zespołu Szkół w Lubomierzu, zatwierdzili „Roczny program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi, przyjęli m.in. zmiany do budżetu na 2017.

Treści wszystkich uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl Kolejna Sesja odbędzie się w grudniu 2017 roku.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional