DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2016 rok tematem XXXII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 23 czerwca 2017 roku, w siedzibie Starostwa, przy ul. Szpitalnej 4.

Sesję, tradycyjnie od powitania przybyłych gości, rozpoczął Daniel Koko - przewodniczący Rady. Następnie Radni przegłosowali porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

Radni z prezentacji skarbnika Powiatu zapoznali się z wykonaniem budżetu za 2016 rok i w głosowaniu sprawozdanie zostało zatwierdzone, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za realizację budżetu za 2016 rok. Budżet zamknięty został kwotą 54 151 703 zł po stronie dochodowej i 51 569 818 po stronie wydatków.
 W trakcie Sesji radni przyjęli m.in. zmiany do budżetu na 2017 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej. Radni podjęli również decyzje o utworzeniu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, w skład którego mają wejść Powiatowe Centrum Edukacji oraz obecnie dwie funkcjonujące Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne we Lwówku Śląskim i Gryfowie Śląskim. Podjęta została również uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2017 r.

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl
Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional