DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprasza na XXVI nadzwyczajną SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.

Początek sesji godz. 15.00.


Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał :
  • uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia,
  • uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zawarcia z Powiatem Bolesławieckim porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Lwówecki Powiatowi Bolesławieckiemu realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2499D na odcinku w granicach Powiatu Lwóweckiego w km od 8+710 do km 9+160,
  • uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/45/16 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017,
  • uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/46/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego,
  • uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2017 rok.
 4. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 5. Sprawy różne i organizacyjne.


Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Daniel Koko
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional