DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Konferencja Powiatowego Centrum Edukacji
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

 28 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim odbyła się konferencja dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych powiatu lwóweckiego pn. „Wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych powiatu lwóweckiego w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

      

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicestarosta Lwówecki - Zbigniew Grześków. Wykład dotyczący nowego modelu doskonalenia nauczycieli wygłosił dr Robert Mertuszka, który szczegółowo omówił aktualnie obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rolę jaką ustawodawca przypisał placówkom doskonalenia nauczycieli.

     


Aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzają istotne zmiany w dziedzinie doskonalenia zawodowego nauczycieli, których celem jest:

  • konieczność dostosowania listy form doskonalenia nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, do zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli wprowadzonych w przepisach dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych (efektem czego będzie możliwość dofinansowywania z tych środków organizowanie i prowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli, tj. wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól i placówek;
  • zmiana kryteriów przyznawania środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, z których najważniejszym jest kryterium zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb szkoły.

W II części konferencji zaprezentowana została przez Halinę Klebanowicz – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim oferta kompleksowego wspomagania szkół i placówek przez PCE. Pani dyrektor omówiła zasady korzystania z oferty PCE w bieżącym roku w zakresie wspomagania szkół i placówek oświatowych.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional