DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sprzęt dla ZSET w Rakowicach Wielkich!
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Powiat Lwówecki otrzymał nieodpłatnie meble i zestawy  komputerowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sprzęt został przekazany Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, w ramach którego funkcjonuje internat. Budynek internatu był poddany termomodernizacji, jednak ze względu na niewystarczające środki finansowe 80 pokoi wchodzących w jego skład jest niedoposażonych. Brakuje m.in. mebli, zestawów komputerowych, które pozwoliłyby młodzieży internatowej na indywidualną naukę.  W roku bieżącym liczba osób w internacie zwiększyła  się dzięki podjęciu nauki w ZSET w Rakowicach Wlk. przez 19 obywateli Ukrainy. Wspomniany sprzęt stanowi dla Powiatu istotne wsparcie i posłuży poprawie warunków bytowych młodzieży tam zamieszkałej. Pomysł i nadzór wicestarosty lwóweckiego Zbigniewa Grześków, zrealizowany został dzięki wsparciu  wiceministra Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz Senatora Jana Michalskiego.  Sprzęt nie będzie już potrzebny urzędnikom, ale z powodzeniem  zostanie jeszcze wykorzystywany w internacie przy Zespole Szkół. Oprócz mebli i komputerów szkoła otrzymała telefony komórkowe, drukarki, telewizory i urządzenia wielofunkcyjne.

Cały transport  z Warszawy został darmowo zorganizowany przez pana Zygmunta Kyzioła.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional