DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Zakończenie szkolenia dla rodzin zastępczych
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dnia 3 października 2015 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którego realizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
 
   

Cykl szkoleniowy trwał 60 godzin, w tym 10 godzin praktyk w rodzinach zastępczych zawodowych.

Szkolenie na podstawie programu: ,,RODZINA’’ – licencjonowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych ,, Pro Familia’’ w Krakowie”, który został zatwierdzony przez Ministra Polityki Społecznej decyzjami nr: DPS-VI-4122-40-WB/04 z dnia 21.10.2004r. oraz nr DPS –VI-4122-28-WB/05 z dnia 12.04.2005r., a także nr 30/2013/RZ z dnia 19.12.2013r. dostarczało uczestnikom informacji o pieczy zastępczej, a także umożliwiło im zrozumienie ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica zastępczego. Zajęcia przyczyniły się również do podwyższenia świadomości na temat trudności wychowawczych związanych z opieką nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, jak i umiejętności współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 
      

Na zakończenie 5 uczestników programu szkoleniowego otrzymało świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową
 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional